Patrik Berg
Enskede
070-2114520

Patrik Berg

Jag är utbildad på Konstfack, linjen för Grafisk design & illustration. Har arbetat många år som Art Director bl a med IKEA-katalogen och valkampanjer för Socialdemokraterna. Sedan 1999 har jag ritat storyboards för reklamfilm, spelflm, event och reklam åt kunder som KING, TBWA, Great Works, Brand Union, PS Communication, B-Reel och SVT Drama. Jag är mycket filmroad och besöker varje år både Stockholms och Göteborgs filmfestivaler. Detta gör att samarbetet och mötena med regissörer, där vi tillsammans diskuterar fram vinklar och utsnitt är speciellt roliga. Sedan är min bakgrund som AD mycket värdefull då jag ska rita ut reklamkampanjer. Min långa erfarenhet av att rita event gör att jag även kan vara ett bollplank till ditt team. Jag är nyfiken, snabb och rolig att arbeta med.