Per Axell portfolio

Gammeltall. Illustration åt Uppsala kommun för informationsstolpar i naturreservat.Per AxellGammeltall. Illustration åt Uppsala kommun för informationsstolpar i naturreservat.Illustration till inforationsstolpe i Kronåsens naturresevat i Uppsala.   
Uppsala kommun. Information naturreservat.Per AxellUppsala kommun. Information naturreservat.Illustration gjord för att på informationsstolpar visa på intressanta fenomen i Vårdsätraskogens naturreservat i Uppsala.
Knipa. Informationsstolpe i Stadsskogens naturreservat.Per AxellKnipa. Informationsstolpe i Stadsskogens naturreservat.Knipa. Illustration gjord åt Uppsala kommun att användas på informationsstolpar i Stadsskogens naturreservat.
Ekveteranisation. Illustration gjord åt The City of London.Per AxellEkveteranisation. Illustration gjord åt The City of London.Illutration som beskriver metoden att veteranisera unga ekar så att de blir attraktiva för arter som vanligtvis trivs i äldre ekar.
KungsängsliljaPer AxellKungsängsliljaIllustrationer till en illustrerad karta över Balingsta socken.
DiplomPer AxellDiplomDiplom utformat för Sveriges Pomologiska Sällskap.
Sparvuggla.Per AxellSparvuggla.Sparvuggla på  besök i trädgården. Eget arbete.
Knotig ekPer AxellKnotig ekEtt motiv om pennan och hjärtat själv får välja: en knotig ek.
Gammal ek. Illustration gjord för Upplandsstiftelsen.Per AxellGammal ek. Illustration gjord för Upplandsstiftelsen.Illustration gjord för Upplandsstiftelsens skrift "Land att vårda."
EnkelbeckasinPer AxellEnkelbeckasinIllustration gjord åt Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
GuckuskoPer AxellGuckuskoIllustration gjord åt länsstyrelsen i Gävleborgs län.
Koltrast och äppelträdPer AxellKoltrast och äppelträdKoltrast och äppelträd. Eget arbete.
StrutbräkenPer AxellStrutbräkenStrutbräken. Illustration gjord åt länsstyrelsen i Gävleborgs län.
Gryssjömyrans naturreservat.Per AxellGryssjömyrans naturreservat.Skylt till Gryssjömyrans naturreservat i Hälsingland. Arbetet utfört för Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
Folder om askskottsjukanPer AxellFolder om askskottsjukanFolder om askskottsjukan. Ett arbete i samarbete med Pro-Natura för länsstyrelserna i Sverige.
UtflyktPer AxellUtflyktIllustration gjord åt Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
Bredmossen i Gästrikland.Per AxellBredmossen i Gästrikland.Illustration gjord åt Länsstyrelsen i Gävleborgs län.
JärpePer AxellJärpeJärpe
Per Axell
Uppsala
018-395091
0762317335

Per Axell

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Jag heter Per Axell och jag är illustratör, konstnär, trädgårdsmästare och trädgårdsdesigner. Jag har varit naturintresserad hela mitt liv och tecknat och målat sedan barnsben. Mot den bakgrunden är det naturligt att jag väljer natur och trädgårdsmotiv när jag skapar fritt och åtar mig främst uppdrag med den inriktningen.

Vad jobbar du med just nu?

Illustrationer till informationsmaterial för ett antal naturreservat i Uppsala kommun.

Vad utmärker ditt skrivbord?

I den mån jag arbetar innomhus så är det pennor, papper, färger som gäller. Arbetet svämmar oftast över så jag får ta golv, stolar och alla tillgängliga ytor i anspråk. Men oftast sitter jag ute i naturen och tecknar direkt, i alla fall under perioder med mer fritt skapande.