Petra Meyer Linderoth portfolio

Bokformgivning, Balkong FörlagPetra Meyer LinderothBokformgivning, Balkong FörlagFormgivning av omslag och inlaga till boken "Stockholm på väg", Samfundet S:t Eriks årsbok med årsredovisning. På uppdrag av Balkong Förlag och Stockholms stadsmuseum. 224 sidor. 
Bokformgivning, Balkong FörlagPetra Meyer LinderothBokformgivning, Balkong FörlagFormgivning av omslag och inlaga till "Bastedalens kinapark - Den harmoniska dalen". På uppdrag av Balkong Förlag. Författare Marianna Agertorp, Allan Larsson, Markus Naef. 190 sidor.
Bokformgivning, Balkong FörlagPetra Meyer LinderothBokformgivning, Balkong FörlagFormgivning av omslag och inlaga till boken "Stationshus" på uppdrag av Balkong Förlag. Författare Gunilla Linde Bjur, fotograf Krister Engström. Används även som universitetsläromedel, 512 sidor.
Bokformgivning, Balkong FörlagPetra Meyer LinderothBokformgivning, Balkong FörlagFormgivning av omslag och inlaga till "Offentliga rum", Samfundet S:t Eriks årsbok med årsredovisning. På uppdrag av Balkong Förlag och Stockholms stadsmuseum, 240 sidor. Foto mittenuppslag Andreas Pemer.
Bokformgivning, Balkong FörlagPetra Meyer LinderothBokformgivning, Balkong FörlagFormgivning av omslag och inlaga till boken "Azorerna, nio öar mitt i Atlanten". På uppdrag av Balkong Förlag. Text/foto Otto Hermelin och Martin Jacobsson. 240 sidor. Används även som läromedel.
MagasinsformgivningPetra Meyer LinderothMagasinsformgivningLayout och original av kultur-, design- och arkitekturmagasinet "Bruno". Omslagsbild Carolina Romare, svt. Foto ovan Kristian Pohl, nedan Mikael Theander. I samarbete med Staffan Bengtsson, Kristian Pohl, John Bark och Jelena Zetterström.
MagasinsformgivningPetra Meyer LinderothMagasinsformgivningLayout och original av kultur-, design- och arkitekturmagasinet "Bruno". Några uppslag från nummer 1 år 2014. I samarbete med Staffan Bengtsson, Kristian Pohl, John Bark och Jelena Zetterström.
Bokformgivning, Sanoma UtbildningPetra Meyer LinderothBokformgivning, Sanoma UtbildningFormgivning av omslag och inlaga, illustration samt bildredakrörsarbete till läromedelsboken "Förstå språket" åt Sanoma utbildning. Författare, Tiia Ojala. (272 sidor). Övriga uppdrag hos Sanoma, formgivning av lärarsidor med övningar för elever, lärarhandledningar i svenska och matematik samt facit (för tryck och webb).
Bokformgivning, Sanoma UtbildningPetra Meyer LinderothBokformgivning, Sanoma UtbildningIllustrationer och grafisk form till "Pejlo träning – Insikt/Uppstart-Svenska". Språkövningar i svenska för åk 6 och 7".  (Kurppa Hosk gjorde delar av omslagsarbetet, innan produktionen gick över till mig). 
MagasinsformgivningPetra Meyer LinderothMagasinsformgivningFormansvarig under tio års tid på bygg- och arkitekturtidningen Byggindustrin/Byggförlaget. Därutöver har jag arbetat med ett flertal kundtidningar. Jag är van att få upp omslag och inlagor snabbt. Tidningen Byggindustrin ägdes då av arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier och var en av Sveriges ledande branschtidningar inom samhällsbyggnad. En stor del av prenumeranterna är chefer och beslutsfattare inom branschen. Tidningen var också under en lång tid en av mina huvudkunder på det egna företaget. 
Formgivning, redaktör och copy. Reumatikerförbundet Petra Meyer LinderothFormgivning, redaktör och copy. Reumatikerförbundet Redaktör, formgivare, medförfattare och copy till Reumatikerförbundets verksamhetsberättelse. 
Illustration, Reumatikerförbundet. Petra Meyer LinderothIllustration, Reumatikerförbundet. Några exempel på Illustrationer till kommande forskningsbilaga åt Reumatikerförbundet. 
Illustration, Sanoma UtbildningPetra Meyer LinderothIllustration, Sanoma UtbildningIllustrationer till läromedelsboken "Förstå språket NO/SO för nyanlända", Sanoma Utbildning.
Illustration, Sanoma UtbildningPetra Meyer LinderothIllustration, Sanoma UtbildningYtterligare några illustrationer till boken "Förstå språket". Samt ett trevligt uppslag till kapitlet om ljud.
Bokformgivning och illustration, Sanoma UtbildningPetra Meyer LinderothBokformgivning och illustration, Sanoma UtbildningFormgivning, illustration och bildframtagning till läromedel. Till höger, en av mina illustrationer till Förstå språket. (Vänster, ill. från Shutterstock).
Illustration, Sanoma UtbildningPetra Meyer LinderothIllustration, Sanoma UtbildningIllustration till läromedelsboken "Förstå språket".
Illustration, Sanoma utbildningPetra Meyer LinderothIllustration, Sanoma utbildningIllustrationer och grafisk form till "Pejlo träning – Insikt/Uppstart-Svenska. Språkövningar i svenska för åk 6 och 7". Här är några exempel på illustrationer till häftet. Sanoma utbildning hette tidigare Bonnier Utbildning. 
Poster och annonser, ReumatikerförbundetPetra Meyer LinderothPoster och annonser, ReumatikerförbundetTill vänster. Grafisk formgivning, copy och illustration av poster. Texten är framtagen tillsammans med Elin Löfberg, fysioterapeut. Postern vann pris på läkarkongress för bästa pedagogiska poster. Till höger, exempel på annonser som är gjorda till olika magasin, till exempel Amelia, M-Magasin och tidningen Hälsa. 
Petra Meyer Linderoth
Stockholm
0709-490997

Petra Meyer Linderoth

Jag har arbetat professionellt som grafisk formgivare, skribent, illustratör, redaktör och kommunikatör, både som anställd och på eget företag. Jag har arbetat inom många olika områden och har lätt för att sätta mig in i nya ämnen snabbt. Exempel på branscher jag arbetat för är samhällsplanerings- och arkitekturbranschen, medicin, vård- och hälsa samt läromedelsbranschen. 

Jag har min bakgrund i förlags- och mediebranschen och har examen i journalistik och visuell kommunikation, plus en kulturvetarexamen. 

Jag var anställd på redaktion i många år innan jag bestämde mig för att starta eget. Sidan visar exempel på formgivnings- och illustrationsarbeten som jag gjort både som anställd och som frilans. Exempel på uppdragsgivare är Sanoma utbildning/tidigare Bonnier utbildning, Riksantikvarieämbetet, tidningen Byggindustrin och Balkong Förlag.

Det här är bara ett litet uraval av mina arbeten. Urvalet är tänkt att ge en glimt av den bredd jag har att erbjuda. Kontakta mig om du vill se mer. Jag arbetar i både digitala och i traditionella medier. 

(Om du vill se fler illustrationer: Följ mig på instagram petraillustration). 
Jag finns även på www.linderoth.se
och på LinkedIn https://www.linkedin.com/in/petra-meyer-linderoth-b54071b3/