Rosanne Macke-Alström
Falkköping
0515-821 90
0731-830326

Rosanne Macke-Alström

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Rosanne, jag illustrerar lite på uppdrag och till egna texter. Gärna händelser och berättelser, snabba dagsbetraktelser.