Sarbasst Braian
Linköping
076 29 01 274

Sarbasst Braian

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?
Hejsan
Mitt namn är Sarbasst Braian. Alla bilder som jag producerar för en kund blir kundens till 100%. Jag behåller inga som helst copyright rättigheter till bider jag gör för kunderna. Mest för att ni ska kunna göra modifieringar och använda bilderna som ni vill i framtiden, utan att det blir några oklarheter.

Varma hälsningar
Sarbasst