Solveig Hellmark
Hässelby
08-38 20 52
070-59 05 838
Boka mig för kurser

Hemskt, roligt eller pinsamt! Allt kan man berätta i en serie eller teckning. Låt klassen göra en gemensam serie för att redovisa ett ämne de forskat på. Eller använd serieformen för att uttrycka känslor. Hur ser man ut när det händer något hemskt, roligt eller pinsamt? Övningar för olika tillfällen och varierande svårighetsgrad. Projekten anpassas efter den tid vi har på oss. Lite längre projekt kan kombinera bild med andra skolämnen.

Skapande skola, Workshop

Solveig Hellmark

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?Jag heter Solveig Hellmark och arbetar som tecknare och grafisk formgivare. Jag gör illustrationer och grafik till tidningar, böcker, läromedel och webb. Ibland animerar jag illustrationerna i Flash. Innan jag började frilansa jobbade jag på Svd och gjorde nyhetsgrafik. Gärna medicingrafik. Strålning och kärnkraft kan jag också ganska bra nu.
Vilken del av den kreativa arbetsprocessen gillar du bäst?Helst vill jag bli inblandad i uppdraget på ett tidigt stadium. Och gärna bolla ideer med någon som är insatt i ämnet. Jag försöker känna av vilken slags illustration kunden vill ha.
Ofta gör jag snabba blyertsskisser tills jag hamnar rätt.
Har du några hemliga talanger?Jag tecknar rättegångar. Är bra på grafik som gäller medicin, kärnkraft och strålning och gillar att arbeta för myndigheter. Jag har gett ut en trädgårdsbok för barn och medverkat i böcker för vuxna som handlar om trädgård. Nu har jag gått skrivarkurser och skriver på en ny bok.