Staffan Westerlund portfolio

Staffan WesterlundLogotype till Barnhabiliteringen i Härnösand, Landstinget
Staffan WesterlundIllustration till romanen "Wallflower" av M Chbosky
Staffan Westerlund
Härnösand
070-31 49 49 3

Staffan Westerlund

Måleriet är motivet.

Platsen och ickeplatsen är utgångspunkten. Att se nya samband, bortom de befintliga, invanda och fördomsfulla, är ambitionen. Kärleken till livet, det levande, är drivkraften.

Utgångspunkt i mina arbeten är något jag känner igen, platser och omständigheter jag identifierar mig med och kanske bearbetat tidigare men inte blivit klar över.

I måleriet söker jag den kraft som naturen själv skapar till synes utan mening, utan plan.

I barndomen var skogen alltid en tillåten och inbjudande lekplats. En plats att återvända till för att se och uppleva förändring. När jag idag går ut i skogen är jag fortfarande lekfull och nyfiken. Lägger märke till detaljer, ljud, reflektioner, naturens virrvar och dofter.

Ständigt medveten om att allt är hotat av trivialiteter, utsläpp, krig och synsätt.

Måleriet är för mig en motståndshandling, som både plan och improvisation.

 

Staffan Westerlund