Stina Branting portfolio

Stina Branting
Lidingö
070 360 29 23

Stina Branting

Beskriv vad du gör?
Jag  jobbar som illustratör och kommunikatör mest inom den medicinska sektorn med bland annat läromedel och utbildningsmaterial. Med tolv års erfarenhet från läkemedelsföretag och kommunikatör på Karolinska Institutet har jag fått kunskaper inom medicin och hälsa som jag har stor nytta av när jag tecknar och illustrerar.  Även utbildning i Medie- och kommunikationsvetenskap, med inriktning mot IT, digital medieteknik, pedagogik och farmakologi, har lagt grunden för min pedagogiska förmåga att skriva texter och illustrera bilder för utbildningmateral inom grund- och högskola.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?
Jag illustrerar informativa och pedagogiska bilder samt skriver faktatexter så de tillsammans bildar en helhet. Mina illustrationer återger verkligheten korrekt, en nerv sitter där den ska. Jag har kort startsträcka och har snabba leveranser.

Har du några hemliga talanger?
Ja, jag är ganska bra på att snickra och så kan jag flyga. När jag var yngre utbildade jag mig till trafikflygare.