Stina Branting
Lidingö
070 360 29 23

Stina Branting

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?Jag heter Stina Branting och jobbar som illustratör och informatör mest inom det medicinska området med bland annat läromedel och informationsmaterial. Tolv års erfarenhet från flera läkemedelsföretag har gett mig kunskaper inom medicin och medicinsk terminologi som jag har stor nytta av när jag tecknar.
Har du några hemliga talanger?Ja, jag är ganska bra på att snickra och så kan jag flyga. När jag var yngre utbildade jag mig till trafikflygare. Den erfarenheten har hjälpt mig att hålla många bollar i luften!

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?Jag illustrerar informativa och pedagogiska bilder samt skriver faktatexter så de tillsammans bildar en helhet. Mina illustrationer återger verkligheten korrekt och är vackra att titta på.
Jag har kort startsträcka och sätter mig snabbt in i nya områden och har snabba leveranser.