Stina Noreberg
Västerås
maila helst

Stina Noreberg

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?

Stina, samtida konstnär och illustratör. Även socionom. Gillar att blanda olika tekniker och material.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?

Jag är nyfiken, inkännande och flexibel.