Susanne Svedle portfolio

Susanne Svedle
Susanne Svedle
Susanne Svedle
Susanne Svedle
Susanne Svedle
Susanne Svedle
Susanne Svedle
Susanne Svedle
Susanne Svedle
Susanne Svedle
Susanne Svedle
Susanne Svedle
Susanne Svedle
Susanne Svedle
Kinna
0320-166 55
0733-48 12 23

Susanne Svedle

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?Jag heter Susanne Svedle, är 44 år gammal och verkar i egen ateljé i Kinna som illustratör och grafisk formgivare. Utbilad vid HDK i Göteborg. Arbetar främst med illustrationer riktade till barn eller vuxna med barnasinnet kvar.
Har du några hemliga talanger?Försörjer mig också delvis genom det skrivna ordet sedan fem år tillbaka. Bl a med en permanent barnsida som jag tecknar och illustrerar i Hembygdens lokala tidning varje vecka.
Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?Jag är en god tecknare och grafisk designer med 20 års erfarenhet. Det bästa med att arbeta med mig är att att jag alltid håller mina offerter och deadlines. Jag arbetar alltid med tydliga skisser och presentationer vilket gör att mina uppdragsgivare alltid kan känna sig trygga under arbetets gång. Som kund vet du vad får och vad du betalar. Dessutom är jag rätt så trevlig :)!