Thomas Olsson
Göteborg
031-16 60 27
0709-442 881

Thomas Olsson

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?Jag heter Thomas Olsson och jobbar som illustratör. Jag är utbildad på HDK i Göteborg och har själv jobbat som lärare på RMI-Berghs.
Jag har mina rötter i traditionellt skapande hantverk med hjälp av pennor, penslar och papper men jobbar numera digitalt. Detta gör att jag inte låter tekniken ta kommandot över uttrycket.
Jag jobbar med reklam, tidningar, förlag och institutioner. De flesta av mina kunder finns i Sverige, men jag har även två agenter, en i Tyskland och en i England som kontinuerligt ger mig uppdrag ”worldwide”
Jag är nog den ende svensk som sålt julkorts- illustrationer till Malaysia, Australien och USA.

Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?Min långa erfarenhet har utvecklat en kunskap om många olika stilar, manér och uttryck. Detta kommer mina kunder tillgodo eftersom jag som illustratör är mån om att mina bilder skall vara kommunikationsbärare.
Lägg sedan till att jag är lyhörd, idérik, snabb och leveranssäker så blir det ett vinnande koncept.

Hur ser ditt drömuppdrag ut?Ett uppdrag med en bra grundidé.
Självklart så vill jag att mina bilder skall synas i större sammanhang, gärna globalt. Det är även roligt att få vara med och spåna idéer från början, då är det lättare att visualisera dom optimalt.
Ett drömuppdrag vore något typ ”Absolut Vodka ala Thomaso”

Men egentligen är varje uppdrag en dröm, även dom små, eftersom jag får göra det jag gillar allra mest.