Tiina Tinouschka Nilsson portfolio

Tiina Tinouschka  Nilsson
Malmö

Tiina Tinouschka Nilsson

Illustratör och bildkonstnär med stor kärlek till den tvådimensionella bilden.

Blandar gärna klassisk teckning med kollagetekniker, analogt som digitalt. Stort fokus på hantverket men behärskar även digital bildredigering (PS) väl.

Räds inte för att leka med vardagspolitiska uttryck, uppfattning och nedbrytning av normer, synliggörande av underrepresenterade samhällsgrupper osv. Språket är en viktig del och text kan förekomma som bildelement, även av dekorativa orsaker. 

I slutänden är det min kärlek till bilden som driver mig och som kommer först.