Titti Lindsten
Kristianstad
0707446454

Titti Lindsten

Jag jobbar primärt med modeillustration i digital teknik. Mitt utförande varierar från grafiskt till linjebaserat. Kunder jag tidigare arbetat för är bland annat Sally Hansen och Galderma. De program jag arbetar i är främst Photoshop och Illustrator, men ibland använder jag mig även av Blender och Zbrush.