Ulf R Hansson
Obbola
090/28450
070/6074650

Ulf R Hansson

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör? Jag heter Ulf R Hansson.
Jag skapar bilder av olika slag. Det kan vara illustrationer, grafiska arbeten eller rena
konstbilder.
Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv? Jag är lyhörd och öppen för kundens önskemål och tolkar detta genom mitt
temperament.
Vad jobbar du med just nu? Bearbetar just nu min nya hemmamiljö genom oljemålningar.