Rockneby
0480-672 66
070-292 72 32

Ulf Ragnarsson

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?Jag heter Ulf Ragnarsson och har arbetat som illustratör sedan 1984 så vid det här laget har jag gjort de mest olika saker, tidnings- och bokillustrationer,serier,animationer, dekormåleri, utställningar m.m. Med åren har jag mer och mer inriktat mig på historiska illustrationer.
Vad är det bästa med att jobba med dig ur ett kundperspektiv?Jag gör genomarbetade och detaljerade skisser så att det är lättare för kunden att förstå mina intentioner. Sen vill jag ha kritik och att vi diskuterar klart bilden innan jag ”sätter” den. I och med att originalen oftast är digitala så är det dessutom lätt för mig att göra ändringar i efterhand.
Vad jobbar du med just nu?Jag har under de senaste åren jobbat en hel del med bilder till info-skyltar vid fornlämningar för olika länsstyrelser i Sverige. Just nu jobbar jag med Länsstyrelsen i Östergötland.