Ulla Granqvist portfolio

Ulla Granqvist
Häggenås
072-7438326

Ulla Granqvist

Hej, kul att du fann mig här! Jag har jobbat med bilder i hela mitt liv som konstnär och som tecknare. Det är två olika jobb. Som tecknare har jag utvecklat en förmåga att finna kärnan i en text och uttrycka den i bild, eller att omforma tung information till en enkel form. Mitt samhällsengagemang uttrycks i idé-teckningar. Bilder kan vara så omedelbara och nå fram om de är bra. Mellan 1997-2015 jobbade jag heltid som tecknare på Östersunds Posten där uppgifter och ämnen skiftade snabbt liksom sättet att jobba. Fått priser många år i European Newspaper Award och SND´s, Society for News Design/Scandinavia. Som konstnär jobbar jag med symboliska bilder. En röd tråd genom allt jag gör är respekt för liv. Miljöfrågor är centrala.