Victor  Svedberg
Göteborg / stockholm
www.axismundi.se

Victor Svedberg

Victor Svedberg (f. 1988) är en tvärkonstnärlig designer och art director som sedan sin examen från HDK i Göteborg har arbetat med både självinitierade konstprojekt och som designer i musikbranschen. I sitt konstnärliga arbete återvänder han ofta till teman kring (vad som anses vara) motsatser, såsom upplysning / okunnighet, artificiell / organisk och äkthet / falskhet.

Victor Svedberg arbetar för närvarande som in-house art director och designer för skivbolaget YEAR0001.