Stockholm
0706465132

Ylva Elzén

Vad heter du och hur skulle du kort beskriva vad du gör?Jag heter Ylva Elzén och jobbar som illustratör och bildkonstnär.
Har du fått några fina priser och utmärkelser? Ettårigt arbetsstipendium, Sveriges Författarfonden
Stockholms stads kulturstipendium, Kulturförvaltningen
KU-medel, Konstnärligt utvecklingsarbete, Konstfack
Pris: Guld, Kolla! sammarbete med Jenny Mörtsell och Anna Giertz, för grafiskprofil för Konstfack vårutställning.
Konstfacksstipendiefond, konststudier i Tanzania.