Mässor

Illustratörcentrum medverkar årligen på en rad olika mässor för att bredda och underhålla vårt kontaktnät med en rad olika uppdragsgivare och utbyta branscherfarenheter. Vi har hittills medverkat på Sveriges största dataspel, serie-och filmmässa Comic Con Gamex, bokmässan i Göteborg, barnboksmässan i Bologna och illustrationsmässan c/o Illustration. Läs mer om respektive mässa nedan.