Med beviljat coronastöd från Region Stockholm har vi nu möjlighet att stötta er illustratörer, grafiska formgivare, serieskapare och animatörer verksamma i Region Stockholm under rådande pandemi med ett tillfälligt ekonomiskt stöd för enskilt hemmaresidensarbete. Stipendiet kan endast sökas av medlemmar i Illustratörcentrum bosatta i Region Stockholm och är ett tillfälligt ekonomiskt stöd för att fördjupa och utveckla ditt skapande eller bredda dina kunskaper inom någon teknik eller hantverk. 

Totalt kommer 7 stipendier om 14 000 kr vardera att delas ut för enskilt residensarbete. Stipendiaterna utses av en jury/referensgrupp och stipendiet delas ut innan sista december 2020. Du ansöker genom att formulera vad du vill använda stipendiet till. Residenset kan förläggas när du vill i din hem- eller studiomiljö under perioden jan-mars 2021.

Så här ansöker du
Du ansöker senast måndagen den 7 december via digitalt formulär som du fått via medlemsutskick. Är du medlem men inte har fått denna information maila oss på info@illustratorcentrum.se så skickar vi dig länken till formuläret. Fyll i kontaktuppgifter, beskriv kort hur din verksamhet påverkats av pandemin och bifoga ett dokument (max 1 A4) med en beskrivning av vad du vill göra under residenset, komplettera med ev. bilder. Ansökningar som kommer in efter kl. 24.00 sista ansökningsdagen avvisas. Besked ges endast till de som beviljats stipendier, senast den 15 dec.

Kriterier och urval
Urvalet av stipendiater görs av en referensgrupp. I urvalet tas hänsyn till hur den sökande planerar att fördjupa och utveckla sitt skapande eller bredda sina kunskaper. Urvalskriterierna sker utefter en jämlik bred representation och yrkesinriktning.

Utvärdering
Efter avslutat residens (senast april 2021) lämnas en kort utvärdering av hur du använt din tid för att fördjupa och utveckla ditt skapande under hemmaresidenset. Blir du beviljad stipendiet får du utförligare beskrivning av utvärderingen.

 

Har du frågor? Kontakta Illustratörcentrums kansli på tel 08-702 14 05 eller via
e-post info@illustratorcentrum.se

 

Foto: Klas Sjöberg