Konsten att delta: bild och form

Konsten att delta: bild och form är ett projekt som syftar till att underlätta för utlandsfödda bild- och formskapare (nyanlända och de som varit en längre tid i landet) att komma in i och bli en del av det svenska bild och formbranschen, men också för att det regionala kulturlivet ska kunna ta del av de interkulturella nätverk och bild- och formskapare som sällan blir uppmärksammade.

Konsten att delta: bild och form är uppbyggt som ett ”mentorskapsprogram” och drivs av KRO/KIF (Konstnärernas riksorganisation/Föreningen Svenska konsthantverkare och industriformgivare) i samarbete med Svenska Tecknare, Illustratörcentrum, Svenska Fotografers Förbund, KLYS (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) m.fl. Klys är projekt ägare och projektet finansieras genom Postkodlotteriets Kulturstiftelse.

Vill du berika ditt skapande och yrkesliv med nya kontakter? Vill du bidra med egna erfarenheter och bli en del av projektet? Fyll då i matchningsformuläret.

Läs mer om projektet här!

Här kan du läsa rapporten Handfast möte på lika villkor, en studie om yrkesintegration inom konstfältet.