Stora Svenska Illustratörspriset

Stora Svenska Illustratörspriset delades ut av Illustratörcentrum och Arvinius förlag. 2010 delades priset ut för femte gången. Pristagare har varit Jockum Nordström, Joanna Rubin Dranger, Helena Davidsson Neppelberg, Magnus Bard och Klas Fahlén, samt hederspris till Eva Lindström och Beata Boucht.

Foto: Åsa Anesäter

Foto: Åsa Anesäter

Foto: Lisa Zachrisson

Foto: Lisa Zachrisson

Foto: Lisa Zachrisson

Foto: Lisa Zachrisson

Foto: Åsa Anesäter

Foto: Åsa Anesäter

Foto: Lisa Zachrisson

Foto: Lisa Zachrisson

Foto: Lisa Zachrisson

Foto: Lisa Zachrisson

Foto: Lisa Zachrisson

Foto: Lisa Zachrisson

Foto: Åsa Anesäter

Foto: Åsa Anesäter

Foto: Åsa Anesäter

Foto: Åsa Anesäter